Welkom op mijn auteurs website/ welcome on my author website

English text

Ik ben Marlies en houd van wandelen, lezen en schrijven.

De lust om te schrijven kwam bij mij vrij plotseling.

Ik was dertien toen op de tv de Engelse dramaserie De Graaf van Monte Cristo, naar het gelijknamige verhaal van Alexandre Dumas, werd uitgezonden. Deze serie boeide me zo dat ik na de laatste aflevering meteen het boek kocht en het in één weekend helemaal uit las. En toen gebeurde het: mijn fantasie sloeg op hol en ik begon verhalen te schrijven. Zo maar, helemaal uit mezelf. Daarnaast verslond ik de ene na de andere roman van schrijvers als Alexandre Dumas, Victor Hugo en Charles Dickens, die mijn fantasie verder stimuleerden.

Die schrijflust is nooit meer verdwenen. Hij is even op een laag pitje geweest aan het eind van de middelbare school en tijdens mijn studie biologie, maar daarna vlamde hij weer op.

In de jaren ’90, toen ik als bioloog in Engeland woonde en werkte, begon ik weer intensiever te schrijven en deed ik o.a. een home-course artikelen en korte verhalen schrijven in het Engels. Ook schreef ik in die tijd een serie artikelen voor het Engelse tijdschrift Smallholder over de biologische bestrijding van plaaginsecten in de tuin.

Onder het kopje Boeken en e-boeken kun je al mijn gepubliceerde boeken vinden.

Onder Blog schrijf ik af en toe iets over mijn schrijfproces, of over schrijven in het algemeen.

________________________________

My name is Marlies and I love walking, reading and writing.

The desire to write came to me quite suddenly.

I was thirteen when the English drama series The Count of Monte Cristo, based on Alexandre Dumas’ story of the same name, aired on television. This series fascinated me so much that after the last episode, I immediately bought the book and read it all in one weekend. And then it happened: my imagination went wild and I started writing stories. Just like that, all by myself. I also devoured novel after novel by writers such as Alexandre Dumas, Victor Hugo and Charles Dickens, which further stimulated my imagination.

That love of writing never disappeared. It was on the back burner for a while at the end of high school and during my biology studies, but then it flared up again.

In the 1990s, when I was living and working in England as a biologist, I started writing more intensively again and did a home course for writing articles and short stories in English. I also wrote a series of articles for the English magazine Smallholder about biological pest control in the garden.

Under English books you can find all the books I published in English.